activitatiEducatieIgenicoSanitara        Educaţia igienico-sanitară urmăreşte dezvoltarea în rândurile populaţiei, începând cu vârsta copilăriei, a unei concepţii ştiinţifice despre sănătate şi boală şi a unui comportament igienic, în scopul ocrotirii şi promovării sănătăţii individuale şi a colectivităţii.

       Acest opţional reprezintă primul pas în lumea cunoaşterii regulilor elementare de igienă necesare păstrării şi promovării sănătăţii, activităţile de învăţare fiind accesibile vârstei copiilor şi îmbrăcând forme atractive, relaxante, cu povestioare, jocuri etc.

       A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte reguli de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a rezolva una din marile  problemele  ale lumii contemporane, „educaţia pentru sănătate ,aceasta fiind una dintre „noile educaţii”.

      Formarea deprinderilor igienice începe în familie şi este completată în grădiniţă, iar mai târziu, în şcoală.

      Recunoscând rolul exemplului personal, al dialogurilor şi al activităţilor aplicative de exersare a deprinderilor igienice, activităţile de educaţie pentru sănătate desfăşurate în grădiniţă au un rol formativ deosebit, prin stimularea motivaţiei intrinseci, stând la baza comportamentului civilizat al adultului de mâine.

Raluca Iancu,
educator