activitatiEducatieEcologica1. Cunoaşterea posibilităţilor de ocrotire a naturii, a mediului în vederea cultivării atitudinii responsabile în protejarea mediului:

  • Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului, aplicând cunoştinţele dobândite.

2. Formarea unei atitudini adecvate faţă de mediul înconjurător:

  • Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului si a naturii.

3. Educarea copiilor în sprijinul ocrotirii şi protejării mediului înconjurător, prin participarea atentă la acţiunile de îngrijire, ocrotire şi conservare a naturii:

  • Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv în urma implicării conştiente în activitatea de educaţie ecologică ("a polua",  "deşeuri",  "ecologist",  "a dăuna", "toxic",  "depoluare", etc.)  .

Raluca Iancu,
educator