activitatiEducatieFizica

1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative:

  • Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând, şezând şi în deplasare);
  • Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare);
  • Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însuşite în diferite contexte.

2. Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă şi afective în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite:

  • Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru a răspunde la diferiţi  stimuli (situaţii), la diferite ritmuri;
  •  Să manifeste în timpul activităţii atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie, fair-play.

3. Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate:

  • Să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
  • Să cunoască şi să aplice regulile de igienă a efortului fizic (sa nu alerge cu gura deschisa, sa nu bea apa imediat dupa efort, inspirare pe nas, expirare pe gura).

Raluca Iancu,
educator